ინსტალაცია

მოამზადეთ ოპტიკური დისკი ან "ფლეშკა", რომელზედაც წინასწარ მომზადებული Matuntu-ს ISO ფაილია ჩაწერილი და გაუშვით live რეჟიმში.
განვიხილოთ დაყენება Matuntu TT64-M18-ის მაგალითზე.
გაიხსნება დისკის მენიუ რუსულ ენაზე.

19

 

 

 

 

 

 

 

მოამზადეთ ოპტიკური დისკი ან "ფლეშკა", რომელზედაც წინასწარ მომზადებული Matuntu-ს ISO ფაილია ჩაწერილი და გაუშვით live რეჟიმში.
განვიხილოთ დაყენება Matuntu TT64-M18-ის მაგალითზე.
გაიხსნება დისკის მენიუ რუსულ ენაზე.
 

20

 

 

 

 

 

 


შემდგომ სურათზე ვირჩევთ "другой вариант установки"
 

21

 

 

 

 

 


შერჩეულ განყოფილება სასურველია დავაფორმატიროთ მთლიანად და ავირჩიოთ ფუძე განყოფილებად /, არ დავყოთ იგი არც /home და სხვა კატალოგებად.

სისტემაში შესასვლელად ავირჩიოთ მომხმარებელი და პაროლი. შემდეგ სისტემის დაყენება მიმდინარეობს თქვენს გარეშე და რამოდენიმე წუთის (3 -15) შემდეგ, გამოჩნდება შეტყობინება შემდეგი შეტყობინება:

"Продолжить знакомство или перезагрузить" (გაგრძელდეს გაცნობა თუ გადაიტვირთოს სისტემა). გადატვირთვისას, საჭიროა ამოვიღოთ ჩამტვირთავი დისკი და გაგრძელდეს სისტემის ჩატვირთვა.
 

დისკის დაყოფა.

Matuntu-სთვის სრულიად საკმარისია 8-10 Gb დისკის მოცულობა. ეს ადგილი დაეთმობა ძირითად სისტემას. დისკის სხვა განყოფილებები შეგიძლიათ დაუთმოთ სხვა Linux სისტემების დაყენება-გამოცდისათვის.

22

 

 

 

 

 


SWAP-ის შექმნა არაა აუცილებელი, თუკი თქვენი კომპიუტერის ოპერატიული მეხსიერება მეტია 1048 Mb.

↓
Ф о р у м