როგორ შევქმნათ GIF ანიმაცია

QGifer – ეს შესანიშნავი ინსტრუმენტია Ubuntu Linux-ში ანიმირებული GIF-ფაილების შესაქმნელად. ეს პროგრამა სხვებისგან იმით განსხვავდება, რომ იგი დაწერილია Qt-ზე და საშუალებას იძლევა გავაკეთოთ მცირე ზომის ვიდეორგოლების კონვერტირება GIF-ანიმაციაში. 

იგი არა მხოლოდ კონვერტორია, არამედ ანიმაციის სრულფასოვანი  რედაქტორი.

ზოგიერთი მახასიათებლები:
ვიდეორგოლებიდან GIF-ის შექმნა
ფერთა პალიტრის რედაქტორი

დიზერინგი
ტექსტის და გამოსახულების ჩასმა
სურათების ჩამოჭრა
სხვადასხვა ფილტრის დამატება
GIF-ის ოპტიმიზაცია ImageMagick – ით.
პროექტების მენეჯერი
ნაკლოვანებებიდან უნდა აღინიშნოს მუშაობა მხოლოდ ვიდეოებთან, რომელთა სიგრძე არ აღემატება 1800 კადრს და ამასთან მუშაობა მხოლოდ  AVI, MPG, MP4 და OGV ფორმატებთან.
QGifer-ის დაყენება შეიძლება სპეციალური რეპოზიტორიემის საშუალებით:

კოდი:

sudo add-apt-repository ppa:samrog131/ppa
sudo apt-get update && sudo apt-get install qgifer

როგორ მუშაობს იგი::

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Добавьте изображение (только JPEG в формате)

↓
Ф о р у м