სხვადასხვა ფერის საქაღალდეები CAJA – ში

როცა განვაახლებთ Mate-ს დეველოპერული რეპოზიტარიას 1.8.2 ვერსიამდე, გაჩნდა საშუალება შეიცვალოს საქაღალდეების ფერები ფაილურ მენეჯერ Caja-ში. ჩვენთან შეიძლება დამატებულ იქნეს რეპოზიტარია

 ppa:costales/folder-color და დაყენდეს პაკეტი folder-color-caja

კოდი
sudo add-apt-repository ppa:costales/folder-color
sudo apt-get update
sudo apt-get install folder-color-caja

კომპიუტერის გადატვირთვის შემდეგ Caja-ში, საქაღალდეზე მაუსის მარჯვენა ღილაკის დაკლიკვით, შესაძლებელია მისი ფერის შეცვლა.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Добавьте изображение (только JPEG в формате)

↓
Ф о р у м