ფორუმი

გირჩევთ, ეწვიოთ შესანიშნავ ინფორმატიულობისა  და მრავალფეროვან საკითხთა თვალსაზრისით უაღრესად საინტერესო Matuntu-ს ფორუმს შემდეგ მისამართზე:

https://forum.matuntu.org/
https://matuntu.ru/

გააჩნია მძლავრი საავტორო მხარდაჭერა.

30


 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Добавьте изображение (только JPEG в формате)

↓
Ф о р у м