MPV პლეერი

MPV პლეერი შეიძლება განხილულ იქნას ალტერნატიულ პლეერად VLC-ის მიმართ. იგი გაფორმებით მინიმალისტურია. ფრიად ხარისხიანი და ყურადსაღები პარამეტრებით. რომელიმე ვიდეოფაილზე მაუსის მარჯვენა ღილაკის დაწკაპუნებით კონტექსტურ მენიუში აისახება MPV პლეერიც.

იგი ფაილს ავტომატურად ასახავს სწორი გეომეტრიული ზომებით.
მთელს ეკრანზე გამოსახულება იშლება F ღილაკით, პაუზა აღიწერება დიდი კლავიშით (ადგილის გამოტოვების კლავიში). უნდა აღინიშნოს, რომ იგი ვიდეოს უფრო ადვილად აღწარმოებს, ვიდრე VLC.
შემდეგი ბრძანებების შესრულებისას

კოდი:
sudo add-apt-repository ppa:mc3man/mpv-tests

და

კოდი:
sudo apt-get update && sudo apt-get install mpv && mpv

პლეერი ხელახლა დაყენდა და მასზე კურსორის მიტანისას, ჩნდება მართვის გრაფიკული ინტერფეისი, რაც ასე აკლდა.68

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Добавьте изображение (только JPEG в формате)

↓
Ф о р у м