პაროლის შეცვლა

იშვიათად, მაგრამ ხდება, რომ სისტემის ადმინისტრატორის პაროლი დავიწყებულ იქნა. ამ შემთხვევაში საჭიროა მისი გაუქმება - "ჩამოყრა", რაც ძალიან ადვილია.

შემთხვევა პირველი:

როცა გვაქვს მანიპულირების საშუალება GRUB-ის - ოპერაციული სისტემების ჩატვირთვის მენიუსთან.

თუ კომპიუტერის ჩატვირთვისას ჩანს ოპერაციული სისტემების ჩატვირთვის მენიუ, მაშინ იქ დიდი ალბათობით მოსალოდნელია, რომ არსებობს პუნქტი recovery mode. ჩაიტვირთეთ მასში და გაიშვება კონსოლი root-ის უფლებებით.

თუ თქვენ მხოლოდ ერთი ოპერაციული სისტემა გაქვთ, მაშინ GRUB-ის მენიუს ასახვისათვის საჭიროა დავიჭიროთ ღილაკი  Shift, თუ ეს არ მოქმედებს, მაშინ შეეცადეთ კომპიუტერის ჩატვირთვისას დააჭიროთ ღილაკს Reset კომპიუტერის სისტემურ ბლოკზე და შემდეგი ჩატვირთვისას GRUB-ის მენიუ აისახება ყოველგვარი მანიპულაციის გარეშე.

 

თავდაპირველად საჭიროა ძირეული ფაილური სისტემა გადავიყვანოთ ჩაწერის რეჟიმში

mount -no remount,rw /
ახლა, ახალი პაროლის დასაყენებლად საჭიროა ავკრიფოთ ბრძანება:

passwd სახელი_მომხმარებლის,

სადაც ნაცვლად სახელი_მომხმარებლისა ჩავსვათ სახელი საჭირო მომხმარებლისა, ხოლო შემდეგ
reboot
კომპიუტერის გადატვირთვისთვის.
თუკი პუნქტი recovery mode არ არის, მაშინ აირჩიეთ თქვენი სისტემის სტრიქონი, დააჭირეთ E--ს და დაწერეთ ოპციის ბოლოში სიტყვა single, ახლა დააჭირეთ B-ს და თქვენ ჩაგეტვირთებათ იგივე ტერმინალი სუპერმომხმარებლის უფლებებით.

შემთხვევა მეორე:

როცა ოპერაციული სისტემების არჩევის მენიუ GRUB-თან მანიპულირების საშუალება არა გვაქვს.

ამ შემთხვევაში შესაძლებელია პაროლის ჩამოყრა ნებისმიერი Linux-ის LiveCD - ით. ჩავიტვირთებით მისით, ვასრულებთ მონტირებას თქვენს ძირეულ განყოფილებაზე, ვახორციელებთ etc/shadow და ect/shadow ფაილების რედაქტირებას, ვაყენებთ მომხმარებლის ცარიელ პაროლს, ისე როგორც აღწერილია აქ.  შემდეგ უკვე შესაძლებელია გადაიტვირთოს კომპი და შევალთ სისტემაში ცარიელი პაროლით.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Добавьте изображение (только JPEG в формате)

↓
Ф о р у м